Kadın YouTube Reklam Sesi Örneği

Neustar Solution MarketShare EMEA sekiz ülkede yaptığı 56 örnek olay incelemesine ait meta analizinde YouTube reklamlarının yüzde 80’inde televizyon reklamlarından daha yüksek yatırım getirisi sağladığı gösteriliyor. YouTube diğer online ya da offline video kanal yayınları ile tek tek karşılaştırıldığında hem online hem de offline olarak satın alınan ürünlerde yatırım getirisini artırmada daha etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Youtube gelişen teknoloji ile pazarlama alanında çok kanallı medya kullanım biçimlendirmesini optimize eden firmalara fiziki mağaza satışlarını en etkili şekilde artırmaları yönünde büyük bir fırsat sunuyor. Yapılan araştırmalar mevcut harcama seviyeleri ölçüldüğünde YouTube reklam kampanyaları yatırım getirisinin televizyondan çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Pazarlama personelinin ve reklam ajanslarının reklam bütçesini en iyi şekilde kullanmak için doğru karar vermeyi sağlayan güçlü analizlere her zaman ihtiyaçları olmuştur. Pazarlamacılar günden güne geniş bir alana yayılan medya sektöründe firma bütçelerini farklı yayın kanalları için optimize ederken aynı zamanda dijital medyanın marka geliştirme ve satışları uzun vadede artırmakta nasıl bir rol oynadığını etkin bir şekilde firmalara sunması gerekmektedir. Firmalar ise pazarlamacıların onlara sunduğu imkanları kullanarak kitle iletişim alanında ki yeni rollerini almaların gelişim dünyasında her zaman ön planda yer alan aşama olarak bünyesini koruyacaktır.