Spot Reklamlar

Spot Reklam Nedir

Reklam yayıncılığında spot reklam ifadesi genel olarak radyo veya televizyon yayınlarında yer alan reklam kuşakları içerisinde ki reklam kaydının tekrar ve seslendirme süresini açıklamak için kullanılmaktadır. Spot reklam ya da reklam spotu anlatımını iki biçimde değerlendirebiliriz. Birincisi tanıtım metni yazılmış ürün firma ve hitmet mesajını sesli olarak ifade edecek kayıt yapımları için. REKLAM SPOTU HAZIRLATMAK İSTİYORUM ifadesi kullanıldığında bahsi geçen konu firmanın yada kişinin yayıncı kuruşlarda aktarılacak mesajı sesli veya görsel nitelikte belirtecek yapımın kendisidir. Sitemizde dinlediğiniz ses örnekleri reklam spotunun kendisidir. İkincisi ise hazırlanmış olan reklam spotunun süresi tekrarı gibi konuları içerisinde barındıran kısım olan REKLAM SPOTU YAYINLATMAK / YAYINLAMAK İSTİYORUM ifadesi ile aktarılmak istenen konudur. Reklam spotu yayınlamanın her kurum ve kuruluşta fiyat ve yapım oranları tekrar, süre, yerel ulusal bölgesel, kalite, dinlenme ve görüntülenme gibi faktörlere göre değişmektedir. Hazırlanan reklam spotu yayınlatmak için müşterilerin baş vuracağı kurum bölgeside ki reklam spotu yayın organları olacaktır.

Reklam Spotları


Reklam Spotları

Reklam spotları sayfamızda bir çok ses kayıt örneği yer almaktadır.